Μπροστινό πλαίσιο CleanSteel 

Ιδανική κατανομή ψύξης με όμορφο σχεδιασμό
Το μπροστινό πλαίσιο CleanSteel του ψυγείου Miele διατηρεί ένα ιδανικό επίπεδο εσωτερικής ψύξης και διασφαλίζει ότι αυτή κατανέμεται ομοιόμορφα. Δεν υπάρχουν ορατά σημάδια υδρατμών ή πάγου.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος