Όλα τα οφέλη του προϊόντος με μια γρήγορη ματιά

Ψυγεία
Πλεονεκτήματα προϊόντος

MasterCool – προστασία από υπερχείλιση

Προστασία από τις διαρροές
Σε περίπτωση διαρροής, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα: τα γυάλινα ράφια διαθέτουν προφίλ αλουμινίου γύρω-γύρω. Αυτό σημαίνει ότι τα υγρά που διαρρέουν συγκρατούνται, προστατεύοντας τα χαμηλότερα επίπεδα μέσα στο ψυγείο.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος