Δίσκος C 3D MultiFlex*

Exclusiv bei Miele
Εύκολη φόρτωση σκευών
Επανασχεδιάσαμε το κάνιστρο για μαχαιροπ.: πλέον μπορείτε να τοποθετείτε και chopstick στην ειδικά σχεδιασμένη βάση του πλυντ. πιάτων σας. Ο δίσκος C 3D MultiFlex με βάση για chopstick έχει ένα χαμηλό κεντρικό τμήμα και δύο πλευρικά τμήματα. Το αριστερό τμήμα μπορεί να μεταφερθεί στα δεξιά για να απελευθερωθεί χώρος για τα ψηλά ποτήρια στο πάνω κάνιστρο. Στο χαμηλό δεξιό τμήμα, μπορείτε να τοποθετ. εύκολα μικρά σκεύη, όπως μικρά μπολ και πιάτα.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος