Σύνδεση ζεστού νερού

Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 50 %
Κάθε πλυντήριο πιάτων Miele μπορεί να συνδεθεί με μόνιμη παροχή ζεστού νερού έως 60°C. Έτσι η κατανάλωση ρεύματος μειώνεται έως και 50%, ο χρόνος πλύσης έως και 10%. Στο πρόγραμμα ECO, τα πλυντήρια πιάτων καταναλώνουν μόλις 0,45 kWh.
Στο απαλό πρόγραμμα Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος