Αέριο - αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον

Αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον
Το αέριο είναι πρωταρχική πηγή ενέργειας και δεν παράγει μολυσματικές ουσίες μέσω των διαδικασιών μετατροπής του, όπως συμβαίνει με την ηλεκτροπαραγωγή.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος