Κατάλληλο για κάθε κουζίνα

Κλασική
Συσκευές πλάτους 60 cm που εξοικονομούν χώρο για έως και τέσσερα σκεύη μαγειρέματος
Για μεγαλύτερη άνεση 
Συσκευές πλάτους 75 cm για τέσσερα έως έξι σκεύη μαγειρέματος
Μέγιστος χώρος 
Συσκευές πλάτους 90 cm για πέντε έως έξι σκεύη μαγειρέματος
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος