Εξωτερική παραγωγή ατμού

Τα οφέλη του εξωτερικού ατμού 
Πρωτοποριακό σύστημα ατμού: σε αντίθεση με τα άλλα συστήματα, στις συσκευές μας ο ατμός παράγεται εκτός του θαλάμου φούρνου. Κατά τη διάρκεια του μαγειρ., ο εισερχ. ατμός γεμίζει πλήρως τον θάλαμο φούρνου και εκτοπίζει το οξυγόνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη γρήγορα προθέρμανση και τη βέλτιστη μέτρηση θερμοκρ., διατηρώντας το φυσικό χρώμα του φαγητού. Επειδή δεν συσσωρεύονται άλατα μέσα στον θάλαμο φούρνο, το καθάρισμα γίνεται ιδιαίτερα εύκολα. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος