Όλα τα οφέλη του προϊόντος με μια γρήγορη ματιά

Πλεονεκτήματα προϊόντος από απορροφητήρες
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Φίλτρο οσμών με ενεργό άνθρακα

Εντελώς άοσμη κουζίνα
Οι απορροφητήρες της Miele απαιτούν πάντα φίλτρο ενεργού άνθρακα εκτός από το φίλτρο λίπους για το πρόγραμμα ανακύκλωσης. Αυτό το φίλτρο της Miele απομακρύνει αποτελεσματικά τις οσμές και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος