Η σκόνη περιορίζεται με ασφάλεια

Η (λεπτή) σκόνη παραμένει ασφαλισμένη
Χάρη σε αρκετά στρώματα φίλτρου, τα λεπτά σωματίδια σκόνης δεν μπορούν πλέον να επιστρέψουν στο δωμάτιο.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος