Υγιεινή αντικατάσταση

Για υγιεινή αλλαγή της σακούλας
Για να μην διαφύγει καθόλου σκόνη κατά την αντικατάσταση, η σακούλα κλείνει αυτόματα όταν ανοίγει η συσκευή.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος