Βούρτσες turbo

Βούρτσες turbo: Σχολαστ. φροντίδα για όμορφα χαλιά
Τα χαλιά πρέπει να καθαρίζονται με την ηλεκτρική σκούπα τακτικά, ακόμα κι αν δεν υπάρχουν ορατές ακαθαρσίες στην επιφάνειά τους. Τα χαλιά πρέπει να βουρτσίζονται και να καθαρίζονται ταυτόχρονα, ώστε να απομακρύνονται σκόνη και χνούδια, ακόμα κι αν έχουν χωθεί στο βάθος. Ο κύλινδρος συλλογής της βούρτσας turbo της Miele, που τροφοδοτείται από το απορροφητικό σύστημα, αφαιρεί αποτελεσματικά τις ακαθαρσίες από τα χαλιά σας.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος