Ύψιστη ποιότητα Miele για μεγάλη διάρκεια ζωής

Η δοκιμή αντοχής κινητήρων: Αντοχή στον χρόνο!
Απαιτούμε κορυφαία απόδοση από τις ηλεκτρικές μας σκούπες από την πρώτη ως την τελευταία ημέρα: Οι κινητήρες της Miele πρέπει να επιδείξουν την καλή τους ποιότητα σε μια εντατική δοκιμή αντοχής με συνεχείς ενεργοποιήσεις και απενεργοποιήσεις. 
Η δοκιμή σε κουφώματα και κατώφλια: Τόση αντοχή!
Στην πραγματική ζωή, μια σκούπα της Miele θα πρέπει να αντέξει τη διέλευση από πολλά κατώφλια και πολλές προσκρούσεις – σε αυτή τη δοκιμή 16.500 φορές στη σειρά. Στη δοκιμή αυτή τα εξωτερικά περιβλήματα και τα περιστροφικά ροδάκια της Miele αποδεικνύουν την αντοχή τους. 
Η δοκιμή τυλίγματος καλωδίου: Τόσο αξιόπιστη!
Τα καλώδια τροφοδοσίας της Miele ξετυλίγονται και επανατυλίγονται περισσότερες από 10.000 φορές στον εξοπλισμό δοκιμών μας. Μόνο έτσι θα είμαστε ικανοποιημένοι – και εντελώς βέβαιοι ότι τα πάντα θα δουλέψουν σωστά για σας στο σπίτι σας. 
Η δοκιμή του εύκαμπτου σωλήνα: Τόση δύναμη!
Οι σωλήνες αναρρόφησης της Miele ελίσσονται, στρίβουν και τεντώνονται με ένα βάρος 5 kg, 120.000 φορές στο εργαστήριο. Μπορείτε να τραβάτε την ηλεκτρική σας σκούπα Miele πίσω σας χωρίς καν να το σκέπτεστε. 
Η δοκιμή του πέλματος: Τόση αντοχή!
Ένα πέλμα της Miele θα χρειαστεί να καλύψει απόσταση 2000 km σε διάφορες επιφάνειες δαπέδων – όσο η απόσταση από το Βερολίνο ως το Παρίσι, με επιστροφή. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, σκαρφαλώνει σε ένα καλυμμένο με χαλί κατώφλι πόρτας 60.000 φορές. 
Η δοκιμή της λαβής: Τόσο γερή!
Οι λαβές των σκουπών της Miele φορτώνονται με βάρη των 5 kg και ανεβαίνουν και κατεβαίνουν 120.000 φορές. Η λαβή πρέπει να αντέχει τις επιπτώσεις της χρήσης της ως μοχλού, χωρίς να παθαίνει ζημιά.
Η καθημερινή ρουτίνα δεν μπορεί να είναι πιο απαιτητική από μια δοκιμή προϊόντος της Miele: Πριν αρχίσει η μαζική παραγωγή για τις σκούπες Miele, πρέπει να υποβληθούν σε ακραίες καταπονήσεις στο εργαστήριο δοκιμών μας. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος