Πάντα το επίκεντρο της κουζίνας σας

CombiSets - το επίκεντρο της κουζίνας σας
Τα στοιχεία CombiSet τοποθετούνται ανεξάρτητα από φούρνο σε μια σειρά πάγκων κουζίνας. Ο χώρος κάτω από τα CombiSets μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συρτάρια ή ντουλάπια, ανάλογα με το μοντέλο. Το αποτέλεσμα είναι ευελιξία στη διαμόρφωση της κουζίνας σας. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος