Το σωστό μέγεθος για κάθε κουζίνα

Κλασικός
Πλάτους 288 mm
Φαρδύ
Πλάτους 380 mm
Μεγάλου πλάτους
Πλάτους 576 mm
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος