Συγκεντρωμένη ενίσχυση ισχύος για γρήγορη προθέρμ.

ExtraSpeed
Οι ηλεκτρικές εστίες Miele με ExtraSpeed είναι οι ταχύτερες ηλεκτρικές εστίες στον κόσμο*. Χάρη σε ένα πρωτοποριακό αποκλειστικό σύστημα 3 στοιχείων της Miele, μπορεί να εξοικονομηθεί έως και 35% του χρόνου προθέρμανσης με τις ζώνες ExtraSpeed της Miele*. Αυτό επιτυγχάνεται με έξυπνα χρονομετρημένη αλληλουχία εργασιών, μεγαλύτερη θερμαντική απόδοση και αποτελεσματικό έλεγχο της θερμοκρασίας. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος