Για χρήση σε συνδυασμό με φούρνο ή χωρίς φούρνο

Οι εστίες είναι το επίκεντρο της κουζίνας, είτε σε νησίδα, είτε ενσωματωμένες σε μια σειρά ντουλαπιών. Οι εστίες είναι το επίκεντρο της κουζίνας, είτε σε νησίδα, είτε ενσωματωμένες σε μια σειρά ντουλαπιών.

Συνδυασμένες με κουζίνα

Οι εστίες χωρίς δικούς τους χειρισμούς πρέπει πάντα να συνδυάζονται με κουζίνα. Ο χειρισμός της κουζίνας γίνεται μέσω χειρισμών στην πρόσοψη της κουζίνας. Οι εστίες που συνδυάζονται με κουζίνα είναι διαθέσιμες ως ηλεκτρικές εστίες ή ως ηλεκτρικές επαγωγικές εστίες. Σημείωση: Τα μοντέλα κουζίνας E διαθέτουν επιπλέον χειρισμούς για την εστία. Οι κουζίνες με χειρισμούς για αυτές τις εστίες περιλαμβάνονται στην ενότητα για τις κουζίνες.

Ανεξάρτητες εστίες

Οι περισσότερες εστίες της Miele διαθέτουν δικούς τους χειρισμούς και μπορούν να εγκατασταθούν ανεξάρτητα από φούρνο. Έτσι ο χώρος κάτω από την εστία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συρτάρια ή ντουλάπια. Το αποτέλεσμα είναι ευελιξία στη διαμόρφωση της κουζίνας σας.