Προστασία από δαχτυλιές

Ασφαλής αφαίρεση λεκέδων
Με ένα άγγιγμα του δαχτύλου μπορείτε να αποκλείσετε τη λειτουργία της εστίας για 20 δευτερόλεπτα. Όλες οι ρυθμίσεις παραμένουν ως έχουν. Ο χρόνος λειτουργίας εμφανίζεται καθαρά στον χρονοδιακόπτη. Τα σκεύη μπορούν να μετακινηθούν και η εστία να καθαριστεί χωρίς εμπόδια και χωρίς να αλλάξουν οι ρυθμίσεις. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος