Λειτουργία ανάκλησης

Η ακούσια απενεργοποίηση δεν αποτελεί πρόβλημα
Χωρίς να το θέλετε απενεργοποιήσατε την εστία σας, αλλά το καταλάβατε αμέσως. Εάν την επανεκκινήσετε εντός 10 δευτερολέπτων θα είναι ακόμη διαθέσιμες όλες οι βαθμίδες ισχύος και οι ρυθμίσεις ώρας που είχατε επιλέξει προηγουμένως. Η διαδικασία μαγειρέματός σας συνεχίζεται χωρίς διακοπή.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος