Όλα τα οφέλη του προϊόντος με μια γρήγορη ματιά

Επαγωγικές εστίες
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Μόνιμη ανίχνευση σκευών

Τοποθετήστε το σκεύος και ξεκινήστε το μαγείρεμα
Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ενεργοποιήσετε την εστία – εάν υπάρχει ήδη σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος, το αντίστοιχο στοιχείο ελέγχου θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Επομένως, δεν απαιτείται χειροκίνητη ενεργοποίηση της ζώνης μαγειρέματος. Το μέγεθος του σκεύους αναγνωρίζεται αυτόματα για ιδιαίτερα υψηλή ενεργειακή απόδοση.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος