Απενεργοποιείται αν δεν υπάρχει σκεύος

Ασφαλές και σίγουρο
Με τις επαγωγικές εστίες, αν δεν τοποθετηθεί σκεύος στην ενεργοποιημένη ζώνη μαγειρέματος η αν το σκεύος δεν είναι κατάλληλο, η ροή ενέργειας διακόπτεται ή δεν ξεκινά καθόλου. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος