Προγραμματιζόμενες επιλογές

Όπως κι αν το χρειάζεστε
Οι βασικές ρυθμίσεις εστίας μπορούν να προσαρμοστούν στις προσωπικές σας προτιμήσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να μεταβληθεί η ταχύτητα ανταπόκρισης των πλήκτρων αφής.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος