Ενεργειακή απόδοση

Αποδοτική χρήση του ηλεκτρισμού
Οι συσκευές Miele λειτουργούν με σημαντικά μικρή κατανάλωση ενέργειας. Μεγάλο ποσοστό κουζινών και φούρνων Miele ταξινομούνται στην τάξη ενεργειακής απόδοσης A+. Έτσι προστατεύεται το περιβάλλον και ο οικιακός σας προϋπολογισμού. Οι μικρού μεγέθους φούρνοι compact με θάλαμο χωρητικότητας 49 l βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην τάξη ενεργειακής απόδοσης A+.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος