Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής με δροσερή πρόσοψη

Ευχάριστα κρύες επιφάνειες
Οι φούρνοι Miele είναι κρύοι από όλες τις πλευρές. Έτσι ο χρήστης, οι λαβές και τα γειτονικά ντουλάπια παραμένουν ευχάριστα κρύα. Τα πολυστρωματικά τοιχώματα γυαλιού μονώνουν αποτελεσματικά την πόρτα του φούρνου και εξασφαλίζουν χαμηλότερη θερμοκρασία στο εξωτερικό της πόρτας. Για μεγάλο επίπεδο ασφάλειας και προστασία από εγκαύματα. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος