Ανεξάρτητες ρυθμίσεις

Διαμορφώστε τη συσκευή ανάλογα με τις ανάγκες σας
Με πολλά από τα μοντέλα της Miele, μπορείτε να προσαρμόσετε μεμονωμένα τις εργοστασιακά ρυθμισμένες παραμέτρους, όπως η γλώσσα, οι ήχοι ειδοποίησης, η φωτεινότητα της οθόνης και πολλά άλλα. Έτσι, μπορείτε να προσαρμόσετε τη συσκευή σας οποιαδήποτε στιγμή, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος