Αντιδρά όταν πλησιάζετε

Αντιδρά όταν πλησιάζετε 
Μπορείτε να ελέγξετε τον φούρνο σας χωρίς να πατήσετε κάποιο πλήκτρο ή να τον αγγίξετε. Όταν πλησιάζετε τη συσκευή, ο θάλαμος φούρνου φωτίζεται ή ενεργοποιείται η οθόνη. Οι βομβητές οι οποίοι σηματοδοτούν τη λήξη του μαγειρέματος απενεργοποιούνται καθώς πλησιάζετε τον φούρνο για μεγαλύτερη άνεση. Σε περίπτωση που μια συσκευή λειτουργεί πίσω από ένα κλειστό ντουλάπι, ο αισθητήρας κίνησης MotionReact εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και απενεργοποιεί τη συσκευή εάν χρειαστεί. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος