Βάση φορτιστή μπαταρίας 

Περισσότερο σκούπισμα με τη βάση φόρτ. μπαταρίας 
Ο φορτιστής της μπαταρίας και μία επιπλέον μπαταρία διπλασιάζουν τον χρόνο λειτουργίας της ηλεκτρικής σας σκούπας Miele. Μπορείτε να συνεχίσετε να φορτίζετε τη συσκευή ενώ σκουπίζετε: η φόρτιση είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργία. Με την ηλεκτρική σκούπα Triflex HX1 Pro της Miele, διατίθενται πάντα ο εύχρηστος φορτιστής μπαταρίας και η επιπλέον μπαταρία.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος