Όλα τα οφέλη του προϊόντος με μια γρήγορη ματιά

Πλεονεκτήματα προϊόντος από αυθεντικές σακούλες σκουπών της Miele
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Υγιεινή αντικατάσταση

Για υγιεινή αντικατάσταση της σακούλας σκούπας
Για να μην διαφύγει καθόλου σκόνη κατά την αντικατάσταση, η σακούλα κλείνει αυτόματα όταν ανοίγει η συσκευή.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος