Συμβουλές για βιώσιμο πλύσιμο

Συμβουλές για βιώσιμο πλύσιμο
Συμβουλές για βιώσιμο πλύσιμο:
– Αποτελ. από 30°C – οι χαμ. θερμ. είναι πιο οικολ.
– Γεμίστε το πλυντ. όσο το δυνατόν περισσότερο – εκτός από το πλύσιμο ευαίσθ. ρούχων.
– Προσαρμ. την ποσ. απορρ. ανάλογα με τη σκληρ. του νερού και τον βαθμό λερώμ.
– Λειτουργ. ένα πρόγρ. πλύσης στους 60°C με τις ρυθμ. για λευκά.
– Αφήστε το πλυντ. ανοιχτό ανάμεσα στις πλύσεις.
– Πλύνετε τα σεντ. στους 60°C και άνω, αν κάποιος από την οικογ σας είναι αλλεργ. στη σκόνη.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος