Συρτάρι αλεσμένου καφέ

Δεύτερη ποικιλία καφέ για ατομικές προτιμήσεις
Εκτός από το δοχείο κόκκων καφέ, οι καφετιέρες με σύστημα κόκκων καφέ της Miele διαθέτουν και ένα συρτάρι υποδοχής αλεσμένου καφέ. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να ετοιμάσετε έναν δεύτερο τύπο καφέ με έτοιμο αλεσμένο καφέ.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος