Δωρεάν παράδοση για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ
GP DC CX 0061 T

Ταμπλέτες καθαρισμού αλάτων, 6 ταμπλέτες

για καφετιέρα, φούρνο ατμού, FashionMaster, φούρνο/κουζίνα με Moisture plus.

sale price19,90 €
1 αν.γρ. = 3,32 €
 
 

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σχολαστική απομάκρυνση επικαθίσεων και αλάτων
  • Πολύ αποτελεσματικός καθαρισμός με ήπιο καθαρισμό αλάτων
  • Ακριβής σύνθεση — Ειδική σύνθεση της Miele
  • Δεν αφήνει χημικά υπολείμματα μετά τον καθαρισμό των αλάτων
  • Άριστη φροντίδα για πολλά έτη αξιοπιστίας

Προσοχή

Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων

Προσοχή. Περιέχει MALEIC ACID; CITRIC ACID Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια, μέσα ατομικής προστασίας για τα πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Διάθεση του περιεχομένου, περιέκτη σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.

Λήψεις

Φυλλάδιο προϊόντος
PDF
Λήψεις
Δελτίο δεδομένων διαδικτύου
PDF
Λήψεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε τεχνικές αλλαγές. δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών.