Εύκολα αφαιρούμενη μονάδα εκχύλισης

Η ποιότητα του καφέ είναι πάντα σταθερή
Το εξάρτημα βρασμού είναι η "καρδιά" της αυτόματης προετοιμασίας καφέ. Μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί με ευκολία. Έτσι εξασφαλίζεται υγιεινή στη μονάδα βρασμού και συνεχώς υψηλή ποιότητα καφέ και μακροβιωσιμότητα της καφετιέρας.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος