Ενδείξεις

Χρηστικές λεπτομέρειες
Κάθε στοιχείο CombiSet διαθέτει μια οθόνη με έως τρεις διαφορετικές ενδείξεις (π.χ. υπολειπόμενη θερμότητα). Για ασφαλή και αποτελεσματική προετοιμασία φαγητού. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος