Επιλογές ευέλικτης φόρτισης 

Εύκολο και ευέλικτο
Είναι εξαιρετικά εύκολο πλέον να φορτίσετε την Miele Triflex – ανάλογα με το επιλεγμένο σύστημα διαμόρφωσης, φορτίστε τη συσκευή με τη μονάδα τροφοδοσίας να βρίσκεται επάνω ή κάτω. Αν δεν θέλετε να τρυπήσετε τον τοίχο για να τοποθετήσετε το επιτοίχιο στήριγμα, συνδέστε απλά το καλώδιο απευθείας στην μπαταρία. Δεν υπάρχει διαθέσιμη πρίζα στον χώρο όπου αποθηκεύετε τη σκούπα; Κανένα πρόβλημα – αφαιρέστε την μπαταρία και φορτίστε την κανονικά.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος