Όλα τα οφέλη του προϊόντος με μια γρήγορη ματιά

Πλυντήρια πιάτων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Σύνδεση καυτού νερού

Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 50%*
Όλα τα πλυντήρια πιάτων Miele μπορούν να συνδεθούν με παροχή ζεστού νερού θερμοκρασίας έως 65°C. Στο Απαλό πρόγραμμα, αυτή η λειτουργία μειώνει την κατανάλωση ρεύματος έως 50% και τον χρόνο λειτουργίας κατά 10%. Στο πρόγραμμα ECO, η κατανάλωση ενέργειας του πλυντηρίου πιάτων μειώνεται μόλις κατά 0,45 kWh.
Στο απαλό πρόγραμμα Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος