Όλα τα οφέλη του προϊόντος με μια γρήγορη ματιά

Πλυντήρια πιάτων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

ComfortClose

Ένας σχεδιασμός πόρτας που τα κάνει όλα
Διαπιστώστε πόσο εύκολα ανοίγει και κλείνει η πόρτα της Miele. Η πόρτα παραμένει στη θέση που θα επιλέξετε.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος