Σύνδεση αντλίας δοσομέτρησης απορρυπαντικού

Προαιρετική δοσομέτρηση υγρών απορρυπαντικών
Μια προαιρετική μονάδα δοσομέτρησης υγρών μπορεί να συνδεθεί για εύκολη και οικονομική χρήση υγρών απορρυπαντικών. Η ακριβής δοσομέτρηση εξασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Επιπλέον, η αυτόματη δοσομέτρηση υγρών διευκολύνει τη χρήση.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος