Όλα τα οφέλη του προϊόντος με μια γρήγορη ματιά

Πλυντήρια πιάτων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Σύνδεση αντλίας δοσομέτρησης απορρυπαντικού

Προαιρετική δοσομέτρηση υγρών απορρυπαντικών
Μια προαιρετική μονάδα δοσομέτρησης υγρών μπορεί να συνδεθεί για εύκολη και οικονομική χρήση υγρών απορρυπαντικών. Η ακριβής δοσομέτρηση εξασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Επιπλέον, η αυτόματη δοσομέτρηση υγρών διευκολύνει τη χρήση.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος