Όλα τα οφέλη του προϊόντος με μια γρήγορη ματιά

Πλυντήρια πιάτων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

BrilliantLight*

Τέλειος φωτισμός για ευκολότερη φόρτωση
Ο πατενταρισμένος* έλεγχος πόρτας ανάβει αυτόματα 4 ισχυρά φώτα LED όταν ανοίγει το πλυντήριο πιάτων. Τα 4 LED φωτίζουν έντονα το εσωτερικό. Ο χώρος εργασίας του πλυντηρίου πιάτων φωτίζεται άριστα και η φόρτωση και εκφόρτωση των κανίστρων διευκολύνεται σημαντικά.
EP2233061B1, US8297768B2 Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος