Προστασία UV

Καλαίσθητο και προστατεύει τα πολύτιμα κρασιά
Οι ακτίνες UV μπορεί να προκαλέσουν χημική αντίδραση στα κρασιά. Οι γυάλινες πόρτες Miele κατασκευάζονται από φιμέ φυαλί ασφαλείας με ενσωματωμένο φίλτρο UV. Το κρασί σας φυλάσσεται με τη μέγιστη προστασία από τις ακτίνες UV.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος