Όλα τα οφέλη του προϊόντος με μια γρήγορη ματιά

Εντοιχιζόμενοι απορροφητήρες
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Απενεργοποίηση ασφαλείας

Για να είστε πάντα ασφαλείς
Ο απορροφητήρας απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 10 ώρες λειτουργίας. Έτσι παρέχεται μέγιστη ασφάλεια, ακόμα σε περιπτώσεις σφαλμάτων χειρισμού. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος