Όλα τα οφέλη του προϊόντος με μια γρήγορη ματιά

Εντοιχιζόμενοι απορροφητήρες
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Ένδειξη φίλτρου

Ευανάγνωστη ένδειξη αντίστροφης μέτρησης
Αν το φίλτρο λίπους ή ενεργού άνθρακα του απορροφητήρα Miele έχει κορεστεί, ανάβει μια κόκκινη ένδειξη LED. Τότε πρέπει να πλύνετε ή να αντικαταστήσετε το φίλτρο σύντομα. Η εργοστασιακά καθορισμένη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των φίλτρων ρυθμίζεται ανεξάρτητα: Η ένδειξη κορεσμού του φίλτρου λίπους μπορεί να προγραμματιστεί στις 20, 30, 40 ή 50 ώρες, ενώ η ένδειξη αντικατάστασης του φίλτρου ενεργού άνθρακα στις 120, 180 ή 240 ώρες.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος