Κύλινδροι

Φορητό και ευέλικτο
Κινητικότητα και ευελιξία: Το FashionMaster στέκεται σταθερά χωρίς να χρειάζεται στήριξη ακόμη και αναδιπλωμένο, και μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε στο σπίτι σας. Με τα μαλακά του ροδάκια, το FashionMaster μπορεί να μετακινηθεί χωρίς κόπο και σας ακολουθεί όπου πάτε. Κατώφλια, άκρες από χαλιά, ακόμη και σκαλοπάτια δεν εμποδίζουν το δρόμο του.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος