Ρύθμιση ύψους χωρίς βαθμίδες

Ακριβές ύψος εργασίας
Με την άνετη και χωρίς διαβαθμίσεις ρύθμιση του ύψους, μπορείτε να ρυθμίσετε την επιφάνεια σιδερώματος ακριβώς στο ύψος εργασίας που προτιμάτε. Με την υποστήριξη ενός ενσωματωμένου στηρίγματος με πίεση αερίου, μπορείτε να ρυθμίσετε ένα άνετο ύψος εργασίας από 83 ως 102 cm.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος