Ενεργειακή απόδοση

Απόλυτα υποδειγματικό
Τα πλυντοστεγνωτήρια της Miele είναι οικολογικά και καταναλώνουν μόνο την απαραίτητη ποσότητα νερού και ρεύματος. Όλα τα πλυντοστεγνωτήρια είναι ενεργειακής απόδοσης A.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος