Διαίρεση φαγητού σε μερίδες 

Η σωστή ποσότητα 
Απολαμβάνετε τα φρέσκα τρόφιμα; Χωρ. σε μερ. τις σάλτσες, τα τυρ. και τα λουκ. με τον θάλ. σφράγ. κεν. της Miele – διατ. τη γεύση και τα τρόφ. παραμ. φρέσκα για μεγ. διάστ. Τα μαλ. τυριά παραμ. φρέσ. για πολύ περισσ. χρόνο αν σφρ. σε κενό και τοποθ. στο ψυγείο. Ζεστάν. μια μερ. λαζάνια μέσα σε σακ. σφράγ. σε κενό στον φούρ. ατμ. ή μετρήστε τα δημητρ. για το πρωι. σας και αποθηκ. τα στον θάλ. σφράγ. κεν. για να εξοικ. χώρο και να τα διατηρ. τραγ. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος