Δωρεάν παράδοση για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ
Set UltraColor & Sport

Δοκιμαστικό σετ απορρυπαντικού UltraColor και αθλητικών ρούχων 

περιέχει 3 UltraColor και 1 XXL Sport.

sale price39,60 €
1 Φόρτ.πλυντ = 0,36 €
 
 

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Απορρυπαντικό UltraColor και XXL για αθλητικά σε μειωμένη τιμή
  • Sport – τέλειο για αθλητικά ρούχα και στολές
  • Φιάλες από 100%ανακυκλωμένο πλαστικό– φιλικό προς το περιβάλλον
  • Ανακυκλώσιμο μπουκάλι. Δοκιμασμένο και εγκεκριμένο εξωτερικά
  • Απλά τέλεια φροντίδα ρούχων. Με τη Miele.

Προσοχή

Sport

Κίνδυνος. Περιέχει αλκοόλες, C12-14, αιθοξυλιωμένες, θειϊκά άλατα, άλατα νατρίου, Αλκοόλες, C12-18, αιθοξυλιωμένες, βενζολοσουλφονικό οξύ, C10-13-αλκυλο παραγώγων, άλατα νατρίου. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ, γιατρό. Διάθεση του περιεχομένου, περιέκτη σε εγκαταστάσεις συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών απορριμμάτων. Περιέχει METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Λήψεις

Φυλλάδιο προϊόντος
PDF
Λήψεις
Δελτίο δεδομένων διαδικτύου
PDF
Λήψεις
Δελτίο δεδομένων διαδικτύου
PDF
Λήψεις
Zertifikat Cyclos 1,5L
PDF
Λήψεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε τεχνικές αλλαγές. δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών.