Δωρεάν παράδοση για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ
FA A 152 L

Φιαλίδιο αρώματος Aqua, 12,5 ml

για ευχάριστο άρωμα – φρεσκάδα θαλασσινής αύρας.

sale price14,90 €
1 Εφαρμογές = 0,30 €
 
 

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ανεξάρτητη ρύθμιση έντασης αρώματος ανά πάσα στιγμή
  • Για άρωμα φρεσκάδας που διαρκεί έως τέσσερις εβδομάδες
  • Τέλεια αρωματισμένα ρούχα – χωρίς μαλακτικό
  • Από αρωματοποιούς της Provence ειδικά για τη Miele
  • Για στεγνωτήρια Miele και τον θάλαμο στεγνώματος μεFragranceDos
  • Για 50 κύκλους στεγνώματος ή για 70 εφαρμογές στο ντουλάπι πλυντηρίου

Προσοχή

Aqua

Προσοχή. Περιέχει DELTA-DAMASCONE, ISOHEXENYL CYCLOPENTENYL CARBALDEHYDE, EUGENOL, 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, METHYLUNDECANAL, CITRONELLOL, GERANIOL, BENZYL SALICYLATE, ETHYL LINALOOL, METHYL OCTINE CARBONATE, METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.

Λήψεις

Φυλλάδιο προϊόντος
PDF
Λήψεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε τεχνικές αλλαγές. δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών.