Όροι χρήσης του ιστότοπου


Προοίμιο:

Οι παρόντες όροι διέπουν τη χρήση και λειτουργία του παρόντος ιστότοπου (στο εξής «Ιστότοπος»), που ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΗΛΕ-ΕΛΛΑΣ, Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρικών Μηχανών, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», με έδρα στο Μαρούσι, επί της Λ. Κηφισίας 69, με Α.Φ.Μ. 095053144 (στο εξής η «Miele» ή «Εμείς») και φιλοξενεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele για την προμήθεια επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών, εξαρτημάτων, αναλωσίμων και υπηρεσιών (στο εξής «E-shop Miele Professional»), απευθυνόμενη τόσο σε εμπορικούς πελάτες της Miele όσο και σε ιδιώτες καταναλωτές (στο εξής ο «Χρήστης» ή «Εσείς»).

Η περιήγηση στον παρόντα Ιστότοπο από τον Χρήστη σημαίνει ότι έχει αναγνώσει, κατανοήσει, καθώς και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, οφείλει να απέχει από την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας, τη χρήση του Ιστότοπου και από κάθε συναλλαγή με τη Miele. Η υποβολή παραγγελίας προς τη Miele μέσω του e-shop Miele Professional εξομοιώνεται με την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και τη σύναψη Σύμβασης μεταξύ του Χρήστη και της Miele.

Η Miele διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες Όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του e-shop Miele Professional. Η Miele αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους Χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω του παρόντος Ιστότοπου. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή Όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

 

 1. Παραγγελίες – δημιουργία λογαριασμού Χρήστη

  1. Η Miele παρέχει τη δυνατότητα στον Χρήστη να αγοράσει συσκευές, αναλώσιμα, εξαρτήματα και υπηρεσίες Miele Professional μέσω του Ιστότοπου σύμφωνα με την εμπορική/οικονομική προσφορά που προτείνει ειδικώς η Miele, υπό την προϋπόθεση ότι το έντυπο παραγγελίας υπεβλήθη από τον Χρήστη πλήρως συμπληρωμένο ως προς όλα τα απαιτούμενα κενά πεδία, ότι οι συσκευές είναι διαθέσιμες, ότι η παραγγελία έγινε αποδεκτή από τη Miele και ότι το σχετικό τιμολόγιο αγοράς εξοφλήθηκε ολοσχερώς.

  2. Για την υποβολή έγκυρης παραγγελίας αγοράς στη Miele, ο Χρήστης πρέπει να έχει δημιουργήσει λογαριασμό στον Ιστότοπο.

  3. Οι παραγγελίες θα λαμβάνονται: α) μέσω διαδικτύου με τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας παραγγελίας που υπάρχει στη διεύθυνση www.shop.miele-professional.gr, /και β) μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας. Η παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από τη Miele, αφού λάβετε σχετικό επιβεβαιωτικό e-mail στη δηλωθείσα ηλεκτρονική σας διεύθυνση επικοινωνίας, το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της παραγγελίας που υποβάλατε (το «Επιβεβαιωτικό e-mail της Παραγγελίας») ή με όποιον άλλον τρόπο ενημέρωσης κρίνει πρόσφορο η Miele σύμφωνα με την εκάστοτε διαδικασία πώλησης.

  4. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας και την αποδοχή των παρόντων όρων, ο Χρήστης θα επιλέξει τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής, ήτοι με κάρτα πληρωμών, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με άλλον τυχόν προτεινόμενο τρόπο πληρωμής από τη Miele.

  5. Πριν την υποβολή της παραγγελίας, ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι σε γνώση του και αποδέχεται τα κατωτέρω:

   1. Στις αναγραφόμενες τιμές των συσκευών, εξαρτημάτων, αναλωσίμων και υπηρεσιών δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
   2. Στις αναγραφόμενες τιμές των συσκευών, εξαρτημάτων και αναλωσίμων δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής τους. Εάν δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τα έξοδα αποστολής, αυτό θα αναφέρεται στο έντυπο της παραγγελίας.
   3. Οι τιμές του συσκευών, εξαρτημάτων, αναλωσίμων και υπηρεσιών και οι παρόντες Όροι Χρήσης ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή κατά την διακριτική ευχέρεια της Miele και ως εκ τούτου ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να επισκέπτεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον παρόντα Ιστότοπο για την πλήρη ενημέρωσή του.
  6. Η Miele θα εγκρίνει την παραγγελία σας και θα προχωρά σε εκτέλεση αυτής, μόνο κατόπιν της αποδοχής εκ μέρους σας των παρόντων Όρων και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας πληρωμής, που θα επιβεβαιώνεται με την αποστολή σε εσάς σχετικού e-mail (το «Email Έγκρισης της Παραγγελίας») από τη Miele.

  7. Ο Χρήστης δύναται να διορθώσει ή/και να ακυρώσει την παραγγελία του σε οποιοδήποτε στάδιο πριν την παραλαβή των συσκευών τηλεφωνικά, καλώντας στο 210 6794403 ή με αποστολή e-mail στη διεύθυνση professional@miele.gr και στη συνέχεια η Miele θα τον ενημερώνει σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές που θα έχουν ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας.

  8. Η Miele δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα στην αναγραφή των χαρακτηριστικών των συσκευών. Η Miele δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση στην αποδοχή και εκτέλεση παραγγελίας συσκευών, τα οποία προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και λόγω μηχανογραφικού ή τυπογραφικού σφάλματος παρουσιάζονται σε διαφορετική τιμή από την ισχύουσα τιμή στον εκάστοτε αναρτημένο τιμοκατάλογο. Η σύμβαση πώλησης δεν θεωρείται συναφθείσα πριν η Miele διενεργήσει έλεγχο τιμής και διαθεσιμότητας προϊόντων και αποστείλει σχετικό μήνυμα προς τον Χρήστη
   για την αποδοχή της παραγγελίας του.


2. Παράδοση συσκευών, εξαρτημάτων, αναλωσίμων και εκτέλεση υπηρεσιών – Έξοδα αποστολής

  1.  Η Miele θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αποστέλλει τις παραγγελθείσες συσκευές, εξαρτήματα και αναλώσιμα το συντομότερο δυνατό. Για την αναμενόμενη ημερομηνία και τόπο παράδοσης  ο Χρήστης θα ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσε κατά την υποβολή της παραγγελίας. Παραδόσεις συσκευών, αναλωσίμων, εξαρτημάτων και εκτελέσεις υπηρεσιών εκτελούνται μόνο εντός Ελλάδος. Η παράδοση εκτελείται από μεταφορική εταιρεία τρίτου και ως εκ τούτου η Miele δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση των συσκευών, αναλωσίμων και εξαρτημάτων. Για τα είδη που υπάρχουν σε απόθεμα, η παράδοση γίνεται συνήθως εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία σας στείλαμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να επιβεβαιώσουμε την αποδοχή και εκτέλεση της παραγγελίας σας. Εάν κάνετε παραγγελία για μεγάλη ποσότητα αγαθών, θα σας παραδώσουμε τα αγαθά σε παλέτες. Αυτό μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τους χρόνους παράδοσης που περιγράφονται παραπάνω.

   Για τα είδη που δεν είναι σε απόθεμα ο χρόνος παράδοσης είναι περίπου έως 30 εργάσιμες ημέρες.

   Η παράδοση της παραγγελίας σας ενδέχεται να καθυστερήσει λόγω αυξημένου φόρτου της συνεργαζόμενης εταιρείας courier. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.  2. ‘Εξοδα αποστολής:  Προσφέρουμε δωρεάν παράδοση σε όλες τις παραγγελίες συσκευών, εξαρτημάτων και αναλώσιμων άνω των 30 € (συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α). Αν η συνολική αξία της παραγγελίας είναι κάτω των 30 € (συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α) υπόκεινται σε χρέωση παράδοσης 5 € (συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α).

   Η παράδοση λαμβάνει χώρα «επί πεζοδρομίου». Εάν επιθυμείτε η παραγγελία σας να έχει διαφορετική διαχείριση (π.χ. να μεταφερθεί σε όροφο) θα υπάρξει επιπλέον χρέωση κατόπιν συνεννόησης. 

 

3. Εγγύηση συσκευών

 

  1. Η εγγύηση που ισχύει για τις συσκευές παρέχεται από τον κατασκευαστή.

  2. Κατά το διάστημα της εγγύησης θα ισχύουν τα εξής:

   1. Οφείλετε να ενημερώσετε τη Miele για οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία των συσκευών. Οι βλάβες θα αναγγέλλονται στη Miele τηλεφωνικώς στο 210-6794444 Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες από 08:00 έως 17:00 («αναγγελία βλαβών»).

   2. Εντός ευλόγου χρόνου από την αναφορά βλάβης ή από άλλη σχετική ειδοποίηση, η Miele θα προβαίνει σε εργασίες συντηρήσεως, επισκευής ή/και αντικαταστάσεως της συσκευής.

   3. Οι εργασίες συντηρήσεως, επισκευής ή και αντικαταστάσεως της συσκευής θα διενεργούνται με τους ακόλουθους τρόπους, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Miele: α) Με τηλεφωνική επικοινωνία με το τμήμα τηλεφωνικής υποστήριξης της Miele ή β) Με επιτόπια επίσκεψη εξειδικευμένου τεχνικού, για την οποία ενδέχεται να υπάρξει περαιτέρω χρέωσή σας, αν διαπιστωθεί ότι η βλάβη οφείλεται σε μη ορθή χρήση της συσκευής.

  3. Σε περίπτωση που τυχόν βλάβη ή δυσλειτουργία οφείλεται σε κακή χρήση της συσκευής ή σε τυχαία καταστροφή ή ζημία αυτής, όπως αμέλεια, κακή, ακατάλληλη ή μη προσήκουσα εν γένει χρήση ή μεταχείριση ή αποθήκευση της συσκευής, ατυχήματα, υγρασία, ακατάλληλες συνθήκες και γενικά βλάβες που προκύπτουν από αιτίες για τις οποίες δεν ευθύνεται η Miele, το κόστος αποκατάστασης ή αντικατάστασης αυτού βαρύνει τον Χρήστη/πελάτη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η βλάβη οφείλεται σε μη ορθή χρήση της συσκευής, θα επιβαρύνεστε με το κόστος της επίσκεψης του τεχνικού, το οποίο θα πληροφορείστε από τη Miele προκαταβολικά κατά τη στιγμή του καθορισμού της επίσκεψης του τεχνικού.


  4. Σε περίπτωση που η συσκευή έχει πραγματικό ελάττωμα ή ελλείπει συμφωνηθείσα ιδιότητα, ο Χρήστης που έχει αγοράσει τη συσκευή, πέραν των δικαιωμάτων της άνω παραγράφου έχει το δικαίωμα είτε μείωσης του τιμήματος είτε επιστροφής της συσκευής στη Miele.

 

4. Προσωπικά Δεδομένα – Εμπιστευτικότητα

  1. Η Miele δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα Χρηστών του Ιστότοπου σύμφωνα με την  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

  2. Η Miele και ο Χρήστης δεσμεύονται να τηρούν εχεμύθεια σχετικά με οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία του άλλου μέρους περιέλθει εις γνώση τους λόγω της παρούσας σχέσης.

 

 5Τεχνολογίες

Η Miele χρησιμοποιεί τεχνολογίες του Internet (π.χ. cookies, javascript) με μοναδικό σκοπό να κάνει πιο εύχρηστες τις εφαρμογές του Internet. Για τη βελτίωση της ελκυστικότητας του Ιστότοπου, οι πληροφορίες σώζονται αυτόματα σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων (π.χ. browser - πρόγραμμα περιήγησης, operating system - λειτουργικό σύστημα, click count - μετρητής κλικ, average time spent per page - μέσος χρόνος επισκεψιμότητας ανά σελίδα). Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

 


6. Παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες

Παραπομπές (κοινώς hyperlinks) από τον Ιστότοπο της Miele μπορεί να σας συνδέσουν ή μεταφέρουν σε ιστοσελίδες/ιστότοπους τρίτων. Η Miele δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Ωστόσο, αν η Miele διαπιστώσει ή ενημερωθεί ότι ένας ιστότοπος εμφανίζει παράνομο περιεχόμενο, η παραπομπή στον σύνδεσμο θα αφαιρεθεί το συντομότερο δυνατό.7. Ευθύνη

  1. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, για να διασφαλιστεί η ορθότητα των πληροφοριών τόσο σε ό,τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των προϊόντων όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Όμως, λόγω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων, η Miele διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα προϊόντα και στα τεχνικά δεδομένα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Miele, επίσης, ρητώς επιφυλάσσεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά σφάλματα, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν γίνει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπής του περιεχομένου του Ιστότοπου ή εκ λόγων ανωτέρας βίας.

  2. Η Miele επισημαίνει το γεγονός ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω του internet δεν είναι ασφαλής. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μη εξουσιοδοτημένα άτομα να λάβουν γνώση των δεδομένων καθώς και να τα αλλοιώσουν. Επίσης, η Miele ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του παρόντος Ιστότοπου.

  3. Η Miele δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία του Χρήστη που οφείλεται στη χρήση του Ιστότοπου ή στη λήψη και χρήση του λογισμικού της Miele ή σε τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους Χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον Ιστότοπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του Ιστότοπου. Οι αποφάσεις ως προς τη χρήση του λογισμικού που διατίθεται από την Miele ως λήψεις θα πρέπει να λαμβάνονται κατόπιν συμβουλών της Miele.

  4. Η Miele δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες, οι οποίες οφείλονται σε χρήση, αδυναμία χρήσης, πιθανά σφάλματα υλικού ή λογισμικού ή εσφαλμένες ρυθμίσεις συστήματος που έχουν δημιουργηθεί από τον Xρήστη. Ο Xρήστης αναλαμβάνει τον πλήρη κίνδυνο για τη χρήση των λήψεων. Η Miele δεν φέρει καμία ευθύνη για το λογισμικό και τις πληροφορίες, ειδικά ως προς τη δυνατότητα χρήσης, την ακρίβεια, την πληρότητα και την απαλλαγή τους από ιούς.                     

  5. Η Miele δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται από ιούς, δούρειους ίππους, φημολογούμενους ιούς ή παρόμοια προγράμματα, καθώς και για προγράμματα, τμήματα προγραμμάτων ή κώδικα που προκαλούν παρόμοια παρεμπόδιση, καταστροφή ή αστοχία συστημάτων ή μερών τους. Ο Xρήστης πρέπει να λαμβάνει τα δικά του μέτρα προστασίας από ιούς και άλλα καταστροφικά δεδομένα.


  6. Η Miele δεν φέρει καμία ευθύνη για την εσφαλμένη μεταβίβαση δεδομένων, την παραποίηση αυτών των δεδομένων από τρίτους, ειδικά μέσω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δίκτυα και τα συστήματά της .


  7. Ευθύνη υφίσταται μόνον όταν τούτο προβλέπεται ρητά από τον νόμο, όπως σε περιπτώσεις πρόκλησης ζημίας από δόλο ή βαριά αμέλεια, όταν ισχύουν εγγυήσεις ποιότητας ή παραβιάζονται ουσιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις, καθώς και σε περιπτώσεις ύπαρξης ευθύνης για ελαττωματικά προϊόντα. Ωστόσο, η αποζημίωση λόγω παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων περιορίζεται σε ζημίες που μπορούν να προβλεφθούν και είναι συνήθεις για τη Σύμβαση, εφόσον δεν υπάρχει δόλος ή βαριά αμέλεια.

 
8.  Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

  1. Τα περιεχόμενα του παρόντος Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δικαιούχοι είναι η Miele και τρίτοι. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τη Miele ή το e-shop Miele Professional ή τρίτα μέρη συμβεβλημένα με τη Miele καθώς και τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες αποτελούν αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Miele ή των τρίτων, που προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.  Η χρήση και, συγκεκριμένα, οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή,  επίδειξη, εκπομπή, διάθεση σε δημόσια πρόσβαση και, καθώς και προσαρμογές και μετατροπές επιτρέπονται μόνο μετά τη ρητή γραπτή συναίνεση της Miele ή των κατόχων των αντίστοιχων δικαιωμάτων.


  2. Το λογισμικό της Miele απαγορεύεται να δημοσιευθεί, να μεταπωληθεί, να χρησιδανειστεί ή να παραχωρηθεί σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Το λογισμικό της Miele είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας περιέχει δε και στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας. Για αυτό τον λόγο, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού, η αποσυμπίλησή του ή η μετατροπή του σε άλλες χρησιμοποιήσιμες μορφές.


  3. Η Miele εκχωρεί στον Xρήστη δικαίωμα χρήσης του λογισμικού της Miele, χωρίς αποκλειστικότητα και χωρίς τούτο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιώματος. Η εκχώρηση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Miele. Ο Χρήστης δικαιούται να χρησιμοποιεί τις λήψεις για την υποστήριξη επιχειρηματικών του σκοπών εντός του πλαισίου εφαρμογής υπαρχουσών επιχειρηματικών συμβάσεων με την Miele. Οι οδηγίες της Miele θα πρέπει να ακολουθούνται αυτούσιες.

 

9. Προβολή αρχείων pdf

Για την προβολή αρχείων pdf απαιτείται το Adobe Acrobat Reader.10. Προβολή δεδομένων CAD


Τα δεδομένα σχεδίασης επιτρέπουν την απλή, γρήγορη και ασφαλή σχεδίαση δισδιάστατων και, μερικές φορές, τριδιάστατων προσόψεων και κατόψεων. Τα δεδομένα σχεδίασης, όπως μετρήσεις, σημεία σύνδεσης και οι απαραίτητες υποδομές επισημαίνονται.

Κατά κανόνα, απαιτείται ειδικό λογισμικό για την προβολή αρχείων CAD. Τα δεδομένα CAD από την Miele διατίθενται σε διάφορες μορφές και είναι συμβατά με σύγχρονα προγράμματα CAD:

3DS: http://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: http://en.wikipedia.org/wiki/.dwg

OBJ: http://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

Τα αρχεία σχεδίασης των συσκευών επισημαίνονται με τον τύπο θέρμανσης “EL” (ηλεκτρική), “D” (με ατμό) ή “G” (με αέριο), κατά περίπτωση. Οι επιπλέον σημάνσεις "D", "S", "V" ή "R" σημαίνουν κάτοψη, πλευρική όψη, πρόσοψη ή πίσω όψη των συσκευών.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη σωστή επιλογή και τις συνέπειες από τη χρήση των δεδομένων, ενώ αποδέχεται τις συνέπειες της χρήσης των δεδομένων, καθώς και των επιθυμητών ή τελικών αποτελεσμάτων. Η Miele δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για θετικές ή αποθετικές ζημίες έναντι του Χρήστη, που σχετίζονται με την ως άνω χρήση των δεδομένων ή με τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής.11. Πολιτική Επιστροφών/ Υπαναχώρηση
Ο πελάτης καλείται κατά τη παραλαβή να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα, για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών/αισθητικών ελαττωμάτων, άλλως θεωρείται ότι τα παρέλαβε σε άριστη κατάσταση.
 
Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή προϊόντος διαφορετικού από αυτού της παραγγελία, έχετε το δικαίωμα:

α) Αν το προϊόν διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό κατά την παράδοση στον πελάτη, ο τελευταίος οφείλει να ειδοποιήσει τη Miele εντός δύο (2) εργασίμων ημερών και να συνεννοηθεί για την επιστροφή του προϊόντος, συνοδευόμενο από όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τη Miele. H Miele δύναται να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο, για να διαγνωσθεί το ελάττωμα, πριν την επιστροφή του.

β) Ο πελάτης δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησής του εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών είτε από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών είτε από την ημερομηνία παραλαβής των παραγγελθέντων προϊόντων, εφόσον δεν έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση μαζί με το σύνολο των εγγράφων και οδηγιών που τα συνόδευσαν. Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη, τα δε έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη. Τα προς επιστροφή προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη ή το εκδοθέν τιμολόγιο. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η Miele υποχρεούται να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις η δήλωση περιέλθει σε εκείνη. Στην δήλωση υπαναχώρησης πρέπει να περιέχονται η βούληση υπαναχώρησης, ο αριθμός παραγγελίας, ο τόπος και η ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων, τα πλήρη στοιχεία του πελάτη, η ημερομηνία αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησης. Η επιστροφή του τιμήματος μπορεί να γίνει με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού που έχει γνωστοποιηθεί στην Miele ή απευθείας στην πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε κατά την πληρωμή της παραγγελίας.

 

 

 
12. Κύκλος ζωής προϊόντων

Σχετικά με τον  κύκλο ζωής των προϊόντων Miele Professional, όπως αυτός προκύπτει από τις δοκιμές αντοχής σε μοντέλα και βασικά εξαρτήματα που εκτελεί η Miele κατά τη διαδικασία παραγωγής ή ανάπτυξης των συσκευών Miele Professional, ισχύουν τα παρακάτω: Πλυντήρια SmartBiz 15.000 ώρες λειτουργίας, Πλυντήρια Μικροί Γίγαντες 30.000 ώρες λειτουργίας, Πλυντήρια 9-32 kg καθώς και τα πλυντήρια καθαρής-ακάθαρτης πλευράς 30.000 ώρες λειτουργίας, στεγνωτήρια SmartBiz 15.000 ώρες λειτουργίας, Στεγνωτήρια Μικροί Γίγαντες 30.000 ώρες λειτουργίας, στεγνωτήρια 9-40 kg 20.000 ώρες λειτουργίας,  τα πλυντήρια πιάτων PFD 12.500 κύκλους λειτουργίας, τα πλυντήρια πιάτων φρέσκου νερού 15.000 ώρες λειτουργίας, τα πλυντήρια πιάτων tank 250.000 κύκλους πλύσης,  τα πλυντήρια πιάτων tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα 440.000 κύκλους πλύσης,  τα PRI σιδερωτήρια 20.000 ώρες λειτουργίας, το σύστημα σιδερώματος με ατμό PIB 7.500 ώρες λειτουργίας, πλυντήρια απολύμανσης PG 85xx 15.000 ώρες λειτουργίας.13. Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από ή σε σχέση με αυτούς θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Αθήνας.

Μια ιστοσελίδα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαμάχης, την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει συσταθεί και είναι αφιερωμένη στο να βοηθά τους καταναλωτές και τους εμπόρους να επιλύσουν τις διαφορές τους εκτός δικαστηρίου. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα, παρακαλούμε πηγαίνετε στο http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε τυχόν απορίες σας: > Επικοινωνία