Εξωτερική παραγωγή ατμού

Τα οφέλη του εξωτερικού ατμού 
Πρωτοποριακό σύστημα ατμού: σε αντίθεση με τα άλλα συστήματα, στις συσκευές μας ο ατμός παράγεται εκτός του θαλάμου φούρνου. Ο ατμός εισέρχεται στον θάλαμο φούρνου με υψηλή ταχύτητα και εκτοπίζει το οξυγόνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη γρήγορα προθέρμανση και τη βέλτιστη μέτρηση θερμοκρασίας, διατηρώντας το φυσικό άρωμα του φαγητού. Επειδή δεν συσσωρεύονται άλατα μέσα στον θάλαμο φούρνο, το καθάρισμα γίνεται ιδιαίτερα εύκολα.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος