Όλα τα οφέλη του προϊόντος με μια γρήγορη ματιά

Πλυντήρια ρούχων 45 εκ
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Βάση μεταφοράς

Φορητότητα και ευκολία
Τα πλυντήρια ρούχων 45 cm της Miele με βάση μεταφοράς έχουν εκτεινόμενα ροδάκια που διευκολύνουν τη μεταφορά. Έτσι μπορείτε π.χ. να τραβήξετε έξω μια συσκευή τοποθετημένη κάτω από τον πάγκο για εξοικονόμηση χώρου, και να γεμίσετε τον κάδο. Ή να τη μετακινήσετε από το ένα σημείο στο άλλο. Αυτή η κινητικότητα είναι ιδιαίτερα πολύτιμη σε μικρούς χώρους που χρειάζονται την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος