Προεπιλογή έναρξης και ένδειξη υπ. χρόνου λειτ.

Με γνώμονα τον χρόνο
Με την προεπιλογή έναρξης προγράμματος, μπορείτε να καθορίσετε έως και 24 ώρες προκαταβολικά πότε θα ξεκινήσει το επιλεγμένο πρόγραμμα. Αφού αρχίσει το πρόγραμμα, η οθόνη δείχνει τον υπολειπόμενο χρόνο του προγράμματος πλύσης.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος